Velkommen til Hotel Strandtangen

Overnatning

Gavekort

Hotel Strandtangen udsteder gerne gavekort, som gave til receptioner, fest eller privat.

Kontakt receptionen for udstedelse af gavekort.